Nytt ungdyrfjøs i Bø i Telemark

Niri og Arne Hegnastykket er i sluttfasen på et nytt byggeprosjekt i Kurompa Samdrift.

Nytt ungdyrfjøs i Bø i Telemark

Publisert:

Denne gang et tallefjøs på rundt 1200 m2 som rommer kalv, kvigeoppdrett, okser til oppfôring og halmlager.

Bygget settes opp med mye egeninnsats i Systemblokk, limtre og sjølbærende takplater. Fjøssystemer Sør har levert innredning med bl.a Safety fangfront og 3-rørs oksefront med justertbart nakkerør og oppvarma drikkeutstyr.

Vi gratulerer med et flott ungdyrfjøs og ser frem til et fortsatt godt samarbeide! 🙂

Prosjektselger: Per Olav Hunskaar

T: 900 79 029

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner