Lytt til faglig påfyll i vår podcast!

Våre egne fagfolk og gjester i studio deler erfaringer og gode råd.

Svineproduksjon og grisens syklus fra A til Å

I episode 21 blir vi kjent med Nils Terkelsen, svineprodusent og veterinær fra det blide sørlandet. Gjennom flere episoder skal vi ta for oss alle deler av svineproduksjonen hos Nils, med dypdykk i grisens syklus. Han deler sin erfaring med lytterne og har mange spennende betraktinger om moderne norsk svineproduksjon. I denne episodenm forteller Nils om sin bakgrunn, gården og sin fasinasjon for svineproduksjon. 

Dagens vert er Kjetil Olsen, produktleder i Fjøssystemer.


Svineproduksjon hos Brede Bacon

Hør Anette og Geir Brede, engasjerte «pigfluencere» fra Snåsa, fortelle om sin svineproduksjon, målsettinger og utfordringer i den daglige drifta, fremtidsplaner, energiløsninger, og tanker om forbrukernes syn på moderne svineproduksjon der dyrevelferd er i fokus.

Følg Brede Bacon på Instagram og Facebook!

Fra Fjøssystemer stiller Kjetil Olsen (produktleder) og Bjørn Åge Fjeset (fagleder gris).


Høns- og eggproduksjon

Hva betyr «aviar», «frilandshøns» og «økologisk eggproduksjon»? Og hva menes med at eggproduksjonen i Norge er «konsesjonsbelagt»? Dagens tema er høns- og eggproduksjon der vi blant annet får historien om eggproduksjon i Norge frem til i dag, samt status på dagens situasjon. Og ikke minst, hvordan lærer man ei høne til å legge egg på et bestemt sted?

Dagens vert er Kjetil Olsen (produktleder i Fjøssystemer) og med seg har han Tommy Lystad (fagsjef fjørfe i Fjøssystemer) og Håvard Dehlie (eggprodusent, leder Innlandet fjørfelag, rådgiver og selger fjørfe i Fjøssystemer).


Investering i landbruket

Det går ikke an å investere seg ut av dårlig eller krevende økonomi! Hør hva våre spennende gjester fra SR-Bank tenker omkring investeringer og økonomi i landbruket i episode 18. Sammen med Kjetil Olsen (produktleder i Fjøssystemer) hører du Peder Skåre (leder for Landbruksteamet i SR-Bank) og Morten Malmin (banksjef Landbruk i SR-Bank ).


Kyllingproduksjon hos Vang Visningsfjøs

I episode 17 forteller Rune Vang fra Inderøy om hverdagen som kyllingprodusent. I 2021 bygde familien Vang driftsbygning nr to, Vang Visningsfjøs, som er fullspekket med moderne utstyr for optimal produksjon, dyrevelferd og miljøvennlig energiløsninger. Dette fjøset er åpent for alle som har lyst til å komme innom og se. Kyllingene fra Rune finner du foredlet i kjøledisken hos REMA1000 som «Solvinge». Fra Fjøssystemer stiller Kjetil Olsen (Produktleder Norge) og Tommy Lystad (Fagleder fjørfe).


Vi tar pulsen på Revuro Samdrift før våronna

Melkeprodusent Johannes Hjelmeland forteller om hvordan Revuro Samdrift forbereder seg til ei travel våronn, status på gården mars 2023, forberedelser før utkjøring av husdyrgjødsla og disponering av grovfôrlageret gjennom vinteren. Han har også tips for å senke kostnader, samt et par andre godbiter!

Fra Fjøssystemer er Kjetil Olsen (Produktleder Norge) og Kjetil Lien (Fagansvarlig Smart fôring) på plass.


Rett kraftfôrbruk i mjølkeproduksjon, Del 2

Vi ser nærmere på proteindekning gjennom laktasjonen. Vi diskuterer også viktigheten av å følge med på drøvtygging og laktasjonskurver på besetningsnivå og enkeltkyr. I studio finner vi Harald Volden fra TINE, NMBU og Mimiro, Søren Lund og Kjetil Lien, begge fra Fjøssystemer.


Rett kraftfôrbruk i mjølkeproduksjon, Del 1

I denne episoden setter vi søkelyset på rett kraftfôrbruk i forhold til grovfôrkvalitet i mjølkeproduksjon. Skal du utnytte grovfôrkvaliteten din best mulig, må kraftfôrmengden tilpasses den aktuelle grovfôrkvaliteten. Unødvendig høyt kraftfôrforbruk vil redusere grovfôropptaket, og i de fleste tilfeller kostnaden per liter melk og ikke minst redusere sjølforsyningsgraden på din gård.

I studio finner vi Harald Volden fra TINE, NMBU og Mimiro, Søren Lund og Kjetil Lien, begge fra Fjøssystemer.


Jubileum!

Åge Stenumgård, Fåvang-mannen som startet det som skulle bli eventyret Fjøssystemer, har tatt en prat med Kjetil Olsen og Lasse Gravås (professor Norges Landbrukshøgskole, nå NMBU). Anledningen er at Fjøssystemer feirer 40 år. Hør historie og samtale mellom markante skikkelser fra norsk landbruk.


Grovfôr

Det er helt avgjørende å lykkes på jodet skal det bli en effektiv og økonomisk produksjon i fjøset. I denne podkasten belyser vi temaet grovfôrkvalitet med fokus på grovfôrdyrkinga på jordet og utnyttelsen i fjøset. For å diskutere temaet har vi fått med mjølkeprodusent Lars Lundem, Harald Volden fra TINE, NMBU og Mimiro, Søren Lund fra Fjøssystemer og Kjetil Lien fra Fjøssystemer.


Fruktbarhet og brunst hos ammeku

I denne episoden diskuterer vi hvordan vi kan lykkes med å få ammekua vår drektig. De som er med: ammeku-produsent Ingvald Nymoen, veterinær Tor Formo, Fagsjef Smart Foring Kjetil Lien og fagansvarlig storfe og ammeku-produsent Anders Bergum.


Kopplam

I denne episoden som handler om kopplam, har vi fått med oss saueprodusent Marianne Aas, veterinær Annie Haavemoen, Fagsjef Smart fôring og saueprodusent, Kjetil Lien og Fagsjef småfe og saueprodusent, Knut Evensen. Her er det mange gode tips!


Tida etter lamming

I denne podkasten diskuterer vi viktige gjøremål og fokusområder i og etter lamming. Det er den mest intensive perioden i saueproduksjonen. En god plan og gjennomføring i denne perioden er helt avgjørende for høstens sluttresultat.


Korrosjon i landbruket

I denne episoden belyser vi utfordringen med korrosjon i landbruket. I tillegg til Erik Stenumgaard, servicesjef i Fjøssystemer Gruppen, deltar Eirik Selvik fra Selvik Elektro og leder i NK 64, samt Daniel Blücher, Dr. i korrosjonslære ved SINTEF.

Her er det mye nyttig informasjon om utfordringen.


Midt i kalvinga

I denne episoden er tema kalving. Her får du mange nyttige råd og tips fra ammeku-produsent Ingvald Nymoen, veterinær Tor Formo og fagansvarlig storfe og ammeku-produsent Anders Bergum.


Planlegging av fjøs

I denne episoden har produktansvarlig i Fjøssystemer, Kjetil Olsen, fått med seg Bengt Egil Elve fra Nortura i studio. Tema er planlegging av fjøs.


Tida før lamming

Saubøndene Pål Egil Rønn og Kjetil Lien, samt veterinær Tor Formo besøker Fjøssystemer studioet. Dagens tema favner bredt og Knut Evensen, som også er saubonde, er dagens vert.


Smart fôring, del 4

Harald Volden (Mimiro/Tine), Heidi Josten Skrede (Tine) og vår egen fagansvarlig på Smart fôring, Kjetil Lien tar et dypdykk rundt overgangsfôring. Her er det mye nyttig informasjon!


Smart fôring, del 3

Fokus på fôreffektivitet med Kjetil Lien og Harald Volden- episode 3


Smart fôring, del 2

Fokus på fôreffektivitet med Kjetil Lien og Harald Volden- episode 2


Smart fôring, del 1

Fokus på fôreffektivitet med Kjetil Lien og Harald Volden- episode 1

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner


    https://www.fjossystemer.no/nyheter/fjossystemer-lanserer-na-sin-egen-podcast/