Ring 02634

Lytt til faglig påfyll i vår podcast!

Våre egne fagfolk og gjester i studio deler erfaringer og gode råd.

Rett kraftfôrbruk i mjølkeproduksjon, Del 2

Vi ser nærmere på proteindekning gjennom laktasjonen. Vi diskuterer også viktigheten av å følge med på drøvtygging og laktasjonskurver på besetningsnivå og enkeltkyr. I studio finner vi Harald Volden fra TINE, NMBU og Mimiro, Søren Lund og Kjetil Lien, begge fra Fjøssystemer.

Rett kraftfôrbruk i mjølkeproduksjon, Del 1


I denne episoden setter vi søkelyset på rett kraftfôrbruk i forhold til grovfôrkvalitet i mjølkeproduksjon. Skal du utnytte grovfôrkvaliteten din best mulig, må kraftfôrmengden tilpasses den aktuelle grovfôrkvaliteten. Unødvendig høyt kraftfôrforbruk vil redusere grovfôropptaket, og i de fleste tilfeller kostnaden per liter melk og ikke minst redusere sjølforsyningsgraden på din gård.

I studio finner vi Harald Volden fra TINE, NMBU og Mimiro, Søren Lund og Kjetil Lien, begge fra Fjøssystemer.


Jubileum!

Åge Stenumgård, Fåvang-mannen som startet det som skulle bli eventyret Fjøssystemer, har tatt en prat med Kjetil Olsen og Lasse Gravås (professor Norges Landbrukshøgskole, nå NMBU). Anledningen er at Fjøssystemer feirer 40 år. Hør historie og samtale mellom markante skikkelser fra norsk landbruk.


Grovfôr

Det er helt avgjørende å lykkes på jodet skal det bli en effektiv og økonomisk produksjon i fjøset. I denne podkasten belyser vi temaet grovfôrkvalitet med fokus på grovfôrdyrkinga på jordet og utnyttelsen i fjøset. For å diskutere temaet har vi fått med mjølkeprodusent Lars Lundem, Harald Volden fra TINE, NMBU og Mimiro, Søren Lund fra Fjøssystemer og Kjetil Lien fra Fjøssystemer.


Fruktbarhet og brunst hos ammeku

I denne episoden diskuterer vi hvordan vi kan lykkes med å få ammekua vår drektig. De som er med: ammeku-produsent Ingvald Nymoen, veterinær Tor Formo, Fagsjef Smart Foring Kjetil Lien og fagansvarlig storfe og ammeku-produsent Anders Bergum.


Kopplam

I denne episoden som handler om kopplam, har vi fått med oss saueprodusent Marianne Aas, veterinær Annie Haavemoen, Fagsjef Smart fôring og saueprodusent, Kjetil Lien og Fagsjef småfe og saueprodusent, Knut Evensen. Her er det mange gode tips!


Tida etter lamming

I denne podkasten diskuterer vi viktige gjøremål og fokusområder i og etter lamming. Det er den mest intensive perioden i saueproduksjonen. En god plan og gjennomføring i denne perioden er helt avgjørende for høstens sluttresultat.


Korrosjon i landbruket

I denne episoden belyser vi utfordringen med korrosjon i landbruket. I tillegg til Erik Stenumgaard, servicesjef i Fjøssystemer Gruppen, deltar Eirik Selvik fra Selvik Elektro og leder i NK 64, samt Daniel Blücher, Dr. i korrosjonslære ved SINTEF.

Her er det mye nyttig informasjon om utfordringen.


Midt i kalvinga

I denne episoden er tema kalving. Her får du mange nyttige råd og tips fra ammeku-produsent Ingvald Nymoen, veterinær Tor Formo og fagansvarlig storfe og ammeku-produsent Anders Bergum.


Planlegging av fjøs

I denne episoden har produktansvarlig i Fjøssystemer, Kjetil Olsen, fått med seg Bengt Egil Elve fra Nortura i studio. Tema er planlegging av fjøs.


Tida før lamming

Saubøndene Pål Egil Rønn og Kjetil Lien, samt veterinær Tor Formo besøker Fjøssystemer studioet. Dagens tema favner bredt og Knut Evensen, som også er saubonde, er dagens vert.


Smart fôring, del 4

Harald Volden (Mimiro/Tine), Heidi Josten Skrede (Tine) og vår egen fagansvarlig på Smart fôring, Kjetil Lien tar et dypdykk rundt overgangsfôring. Her er det mye nyttig informasjon!


Smart fôring, del 3

Fokus på fôreffektivitet med Kjetil Lien og Harald Volden- episode 3


Smart fôring, del 2

Fokus på fôreffektivitet med Kjetil Lien og Harald Volden- episode 2


Smart fôring, del 1

Fokus på fôreffektivitet med Kjetil Lien og Harald Volden- episode 1

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner