Melkerobot nr 1000 i Norge 

I 2021 installerte vi melkerobot nr 1000 i Norge hos Juliann og Lars Ove Nesvik på Årdal Gard, Varhaug i Rogland!  

Fra et tungdrevet båsfjøs med melking for hånd har de utviklet gården til å bli en moderne arbeidsplass for begge to. I dag har de ved siden av melkeproduksjonen også vinterfôra sau, samt kombinertdrift med purke og slaktegris. 

Ønsket om en friere hverdag gjorde at de i 2011 installerte en Lely A4 melkerobot og i dag kjører de den og A5 parallelt. I fjøset får de også hjelp av en Lely Discovery skraperobot, men det er kanskje Lely Calm kalvedrikkautomaten de er mest glad i. 

Gården til Juliann og Lars Ove har vokst i takt med oss i Fjøssystemer og de har vært med oss i hele veien fra vi hadde fem servicefolk til i dag hvor vi har over 20 stykker. 

Se filmen og hør paret selv fortelle om den utrolige reisen de har hatt sammen. 

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner