Påbygg melkekufjøs med hybridventilasjon hos Ola Fuglem i Selbu

Ola Fuglem på Selbustrand har modernisert gården sin med en utbygging som inkluderer et nytt fjøs og oppgraderinger av det eksisterende. Han erstattet det tradisjonelle båsfjøset fra 1980 med moderne fasiliteter, inkludert en Lely A5 melkerobot, skraperobot, og hybridventilasjon for å øke produksjonen og forbedre dyrevelferden.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner