Lely Vector, automatisk fôringsanlegg hos Snorre Langeland

Vi er på besøk i Tønsberg og ser på det moderne fôringsanlegget Lely Vector som optimaliserer fôringen, reduserer arbeidsbyrden og forbedrer dyrevelferden. Det er alltid ferskt fôr på fôrbrettet og fôrsvinnet er redusert til nærmest ingenting. Med moderne teknologi utnytter man gårdens ressurser bedre!

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner