Med Harald Volden i plansiloen

Professor Harald Volden (Tine, NMBU), melkeprodusent Peder Dobloug og fôringsrådgiver Søren Lund (Fjøssystemer) diskuterer utfordringer rundt sterkt gress og høyt proteininnhold i plansilo, viktigheten av riktig kuttelengde for å unngå luftlommer under pakkinga og hvordan dette gir utslag i fôrforbruket. De ser også på bruken av snitta halm som fôr og hvilke fordeler det gir.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner