Ring 02634

Selvhjulpen i melkefjøset

Tolga: Etter åtte år i gammelt steinfjøs, bygde Steinar Østgård seg et nytt og delikat driftsbygg. Et melkekufjøs hvor det er høyt oppunder taket, stålbuer, sandwichtak med lysmøne og god ventilasjon. Som mange andre er han alene i fjøset og avhengig av god dyreflyt. Bli med og hør Steinar fortelle om sin nye arbeidsplass

    Kontakt oss