Vekst og integrering hos VSK

I Karlsøy kommune finner vi VSK, en allsidig virksomhet som har blitt en hjørnestein i lokalsamfunnet. Med Freddy Mikkelsen ved roret har VSK ikke bare skapt arbeidsplasser og økonomisk vekst, men også vært en foregangsbedrift innen integrering av flyktninger. VSKs virksomhet spenner vidt, fra fiskeredskaper og regnskap til eiendom. 

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner