Fôrstrategi og Lely Juno fôrskyvar hjå Asgeir Pollestad

Asgeir Pollestad driv eit mjølkefjøs på Jæren med 60 årskyr og ei kvote på 520 tonn. Han fokuserer på å dyrke mest mogleg av fôret sjølv, og brukar ein fireslåtts strategi for å oppnå ein høg avling av gras. For å sikre at dyra alltid har tilgang til fôr, har Asgeir investert i ein Lely Juno fôrskyvar.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner