Flytting av seterrobot

Vi er med på flytting av Norges første seterrobot fra gården til setra hos Ragnhild Karset Gjermshus og Georg Magnus Heiberg, Vang i Hedemark. Se og hør hele prosessen her. God fornøyelse!

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner