Friske griser og god lønnsomhet hos Harald Gropen

Grisebonden er på toppen av avlspyramiden med en kombinert foredling- og formeringsbesetning. Han driver en SPF-besetning (Spesifikk Patogen Frihet) med 300 årspurker, og han er kjent for god dyrevelferd og hygiene, fokus på forebygging, lavt antibiotikabruk og effektiv produksjon. Dette gir friskere griser, et bedre klimaavtrykk, og økt lønnsomhet.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner