Ring 02634

Oppstart av nytt kyllingfjøs

Hos Rune Paulsrud m/fam på Jådåren i Steinkjer hadde vi denne uka oppstart av nytt kyllingfjøs på 2125m². Anlegget er fullspekket med moderne utstyr for optimal produksjon og dyrevelferd.

Framtidsretta og miljøvennlig energiløsning
Oppstart av nytt kyllingfjøs

Publisert:

Vi kan nevne:

  • Biovarme med kjel som kan fyres med flis, briketter eller trepellets lagret på plassbygd silo. Rune bruker i oppstarten briketter som er et restprodukt fra den lokale treindustrien som brensel.
  • Earny varmegjenvinner er montert. Den sørger for at tilført varme gjenvinnes og reduserer det totale energibehovet betydelig. Den filtrerer også støv ut av luften i dyrerom og reduserer ammoniakkonsentrasjonen for både kylling og bonde.
  • Heatmaster varmeovner fra Big Dutchman sørger for god varmefordeling og sirkulasjon av varmen i samspill med gjenvinner.
  • Zeus fullspekter LED-lamper har lysspekter tilsvarende naturlig dagslys og sørger for et jevnt og fint lys i dyrerom, også i vinterhalvåret.
  • Heisbar romdeler som er lett å rengjøre for bruk ved innsett av daggamle kyllinger.
  • Elektriske vinsjer for heising av miljøberikelser og plattformer.
  • Høytrykks befuktningsanlegg med dyser over veggventiler sørger for optimal fuktighet for kyllingen. Anlegget har mange funksjoner og er også et kjøleanlegg for nedkjøling av romtemperatur med opptil 5 grader på sommeren, bløtlegging før vask etter innsett og bløtdesinfisering etter vasking.

Fjøssystemer har levert graveplan for lokal grunnentreprenør, byggesøknader, brannkonsept, betongarbeider, overbygg i stål og sandwhichpanel, all innendørsmekanisering, biovarmeanlegg, plassbygd flissilo, elektroinstallasjon, brannvarsling og vvs-arbeid.

Vi takker våre samarbeidspartnere og underleverandører for vel utført arbeid:
Ness-Vangstad Byggservice AS, Monto AS, Elman AS og Levanger Rør AS.

Vi takker igjen familien Paulsrud for tilliten og for godt samarbeid i prosessen og ønsker lykke til med produksjonen!

Har du planer om påbygg eller nybygg, ta kontakt med din nærmeste Fjøssystemer avdeling.
Selger FS Bygg: Per Tore Bratberg, tlf. 952 00 858, pertore@nullfjossystemer.no.
Selger imek: Tommy Lystad, tlf. 958 10 310, tommy@nullfjossystemer.no.

    Kontakt oss