Vi setter opp nytt melkekufjøs hos Jan Ståle Haugnes

Nybygg/tilbygg for 38 melkekyr.

Vi setter opp nytt melkekufjøs hos Jan Ståle Haugnes

Publisert:

Haugnes har et eksisterende fjøs med gjødselkjeller. Vegger og tak på nesten hele eksisterende bygg blir revet og  et nytt overbygg av stålbuer og sandwich vegger blir så reist over hele eksisterende del samt nybygget.

Det blir totalt 38 liggebåser for melkekyr, 14 liggebåser for sinkyr og en velferdsavdeling med 13 liggebåser, og 3 kalve/sykebinger.

30 liggebåser for ungdyr i variert størrelse,  en binge for kalver og to binger for småkalver.

Det blir spalt i kuavdelingen med Lely Discovery. I ungdyrsavdelingen blir det benyttet to gjødselskraper, hvor det i kalvebingen blir plastrist som gjødselskrapen vil gå under.

Naturlig ventilasjon.

BvL fullfôrmikser og fôrbånd.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner