Ring 02634

Nytt melkekufjøs hos Tom Weisser i Bjugn

Vi har levert nytt melkekufjøs, som bygges inntil eksisterende driftsbygning.

Publisert:

Det nye fjøset måler 22,76×48,25 meter, og er oppført med stålkonstruksjoner, betongbrystning og sandwichpaneler.

Vi har røsta nybygget innpå eksisterende, slik at fôrsentralen ligger i den gamle delen.

Nybygget rommer 49 melkekyr, har 11 sinkuplasser og velferdsavdeling med 6 plasse bak roboten. På ungdyrsida, er det plass til fullt kvigepåsett.

    Kontakt oss