Exact Feeder fra Serigstad

Unik fôrriver for effektiv fôrhåndtering.

Exact Feeder fra Serigstad

Stasjonære Exactfeeder fra Serigstad, har unike kvaliteter for oppdeling/oppriving av alle typer grovfôr. Exactfeeder har to tromler i fronten som roterer i samme retning. Kuttetrommelen inneholder kniver som finsnitter grovfôret. Det unike med Exactfeeder er at den har steppvis innkjøring av fôret. Dette sammen med amperevakt gir jamn trykk av fôret mot kuttetrommel. Resultatet er jamn utfôringsmengde av grovfôret, noe som er spesielt viktig hvis en skal benytte rullende fôrbrett eller takutfôringssystem.  

Exactfeeder kan benyttes til alle typer grovfôr, også fôr/rundballer som er frosset.

Exactfeeder leveres også med integrert og automatisk matebord for lagring av rundballer(magasin) – og for automatisk innføring av fôret til tromlene/knivene.

Appstyring

Du kan nå laste ned en app, slik at en kan styre Exactfeederen fra mobiltelefon eller nettbrett.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner