søk

Ominnredning av geitefjøs

Magnus Skjerdal fra Bjørke har ominnreda geitefjøset i forbindelse med sanering.

Vi leverer MIK Stepper plastrister, og har montert to rullende fôrbrett.

Publisert: