Ring 02634

Ominnredning av fjøs til melkegeit

Jo Risløv fra Vik i Sogn har ominnreda geitefjøset.

I tillegg til ominnredning, så er det satt opp et mindre tilbygg. Fjøset rommer nå 90 melkegeit. Det er lagt Mik plastrister i hele dyrearealet på stålbæring. I tillegg er det levert 22,5 meter rullende fôrbrett.

Publisert:

    Kontakt oss