Ring 02634

Påbygg på grisefjøs

Hos Kristoffer Rabstad i Løten har de i 2021 bygd ut på siden av eksisterende fjøs (ca 6 x 40 meter) til ekstra smågrisplass + 4 stk FT30 binger og nytt oppgradert inngangsparti.

Påbygg på grisefjøs

Publisert:

De har nå kommet opp i full konsesjon/satellitt.

Fra tidligere har de 50 stk FT30 binger i glassfiber (2005) + smågris i stor-binger på hovedsakelig talleløsning.

Det nye tilbygg vedr. husdyrproduksjon består av:
9 stk smågrisbinger à 14,6 m2 + 2 stk smågrisbinger à 7 m2 (reserve/sykebinger) + 4 stk FT30 binger.

Fjøssystemer har levert:

  • Vakuumutgjødsling
  • Jyden glassfiberinventar med 2-klimatak
  • MIK Chess plastrister inkl. glassfiberbæringer
  • Big Dutchman ventilasjon
  • Big Dutchman Flexskrue
  • Overbrusing- og ibløtleggingsanlegg (lavtrykk)
  • 4 stk FT30 binger i glassfiber og utvidelse av eksisterende Big D. DR850 tørrfòringsanlegg.

Til montering har de benyttet lokal «tusenkunstner» og montør Jack Jensen.
Fjøssystemer takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.
Selger I-mek Ola Rognlien tlf : 906 83 519

    Kontakt oss