søk

Komplett i-mek til nytt slaktegris

Hos Stian Stemsrudhagen på Namnå i Solør har vi levert komplett i-mek til nytt slaktegris.

Komplett i-mek til nytt slaktegris

Publisert:

Størrelse på bygget er 21,2 x 47,6 m (1010 m2). Av dette utgjør «grishusdel» 900 m2. To avdelinger à 330 plasser (1,15 m2 pr gris) + to sykebinger m/2-klimatak pr avdeling.

Leveransen fra FJØSSYSTEMER besto av følgende:

Gris kom i november i første avdeling og neste rom fylles opp i uke 52
Stian benytter oppmalt halm som hoved-strømiddel (halmmølle/traktordrevet)

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til videre.
Selger i-mek: Ola Rognlien, tlf. 906 83 519, ola@nullfjossystemer.no