Plansilo

Å utnytte grovfôret best mulig er en nøkkelfaktor i alle produksjoner basert på drøvtyggere.

Da er effektiv innhøsting og god ensilering viktig.

Fjøssystemer Gruppen med Steinar Myhre AS kan nå tilby plansiloelementer sammen med Vinninga Cement i Sverige.

Vi har over 10 års erfaring med denne typen plansilo, som er markedsledende i sitt segment.

Vårt Smart Fôring team bistår med teknisk og agronomisk rådgiving når en vurderer overgang til plansilo.

Plansiloelementene kan leveres komplett med montering og støpearbeid, eller som selvmontasje av kunde.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på plansilo, vi leverer over hele landet.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner


    https://www.fjossystemer.no/fsbygg/plansilo/