Livet er å ha tid.
God tid får du når alt er i orden i fjøset. Derfor er vi bonden og alle dyrenes førstevalg.

Nytt fjøs i Gjesdal

Njål Helland har bygget nytt fjøs Gjesdalbuen har vært på besøk og laget en reportasje fra

Les mer


BvL Stasjonær fullfôrblander

Fjøssystemer stasjonær fullfôrblander

Les mer