Livet er å ha tid.
God tid får du når alt er i orden i fjøset. Derfor er vi bonden og alle dyrenes førstevalg.

Vi søker flere flinke folk

Serviceteknikere for Lely i Vestfold 

Les mer


BvL Stasjonær fullfôrblander

Fjøssystemer stasjonær fullfôrblander

Les mer