IsoCell naturlig ventilasjon

IsoCell er et lydsvakt, styrt ventilasjons- anlegg for naturlig ventilasjon.

IsoCell naturlig ventilasjon

IsoCell-veggene fungerer som 10 cm isolasjon når de er lukket. Veggene er laget av gjennomsiktig kraftig plastikk som fylles med luft. Veggene slipper inn mye lys, noe som er meget viktig for optimal melkeproduksjon.

Ventilering skjer når veggen heves eller senkes. Brukt luft trekkes ut via trekkpiper i taket. Antall trekkpiper bestemmes utfra størrelsen på fjøset. 

En intelligent vind- og regnsensor sørger for hurtig åpning og lukking ved behov.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner