Ring 02634

Nytt isolert lager

Fjøssystemer Bygg gratulerer Ole Bergli fra Bagn med nytt isolert lager. Bygget er satt om med stålbuer og sandwichpaneler, bygget er på 10m x 15m.

Nytt isolert lager

Publisert:

Veldig rasjonell måte å bygge et fullisolert lager, kostnadseffektiv og kort byggetid.

Selger Roy Magne Storholm, roy@nullfjossystemer.no, tlf. 918 98 684

    Kontakt oss