VSK: En drivkraft for vekst og integrering i Karlsøy kommune

I Karlsøy kommune finner vi VSK, en allsidig virksomhet som har blitt en hjørnestein i lokalsamfunnet. Med Freddy Mikkelsen ved roret har VSK ikke bare skapt arbeidsplasser og økonomisk vekst, men også vært en foregangsbedrift innen integrering av flyktninger. VSKs virksomhet spenner vidt, fra fiskeredskaper og regnskap til eiendom. 

Et av de mest innovative prosjektene er «garnhotellet», et lager- og vedlikeholdstilbud for fiskegarn som Fjøssystemer Bygg har bygd. Dette har blitt svært populært blant fiskere, særlig tilreisende fra Sør-Norge, og bidrar til økt sikkerhet og effektivitet i fiskerinæringen. 

Kommunen sliter med mangel på arbeidskraft, til tross for en sunn økonomi. VSK har tatt utfordringen på strak arm og ansatt rundt 20 flyktninger, hovedsakelig fra Ukraina. Bedriften har gått langt utover det forventede for å sikre at de nye innbyggerne føler seg velkommen og inkludert, blant annet ved å kjøpe biler og boliger til dem. Denne innsatsen ble belønnet med en nasjonal mangfoldspris. 

VSKs suksesshistorie viser hvordan en lokal bedrift kan spille en avgjørende rolle i et samfunn. Ved å skape arbeidsplasser, integrere nye innbyggere og utvikle innovative løsninger, har VSK bidratt til å styrke Karlsøy kommune på flere fronter. Freddy Mikkelsens engasjement og pågangsmot er et inspirerende eksempel for andre bedriftsledere, og viser at det er mulig å kombinere økonomisk suksess med samfunnsansvar.

Besøk VSK sin hjemmeside her

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner