Ring 02634

Fondet Bygdeliv

Fjøssystemer Gruppen er opptatt av levende og aktive bygder. Alle vi som lever i og av bygda er avhengig av et bærekraftig landbruk, samtidig som vi er opptatt av norsk matproduksjon. Fondet vil i 2022 dele ut kr. 500.000,-. Det åpnes for søknader 1. februar. Søknadsfrist er 1. mai.

Fondet Bygdeliv

    Kontakt oss