Ring 02634

Liggebås for storfe i løsdrift

En god liggebås er viktig. Den skal være tilpasset kua sin naturlige adferd, både i forhold til lengde og bredde, liggestilling og reisning. En korrekt utformet og justert liggebås virker positivt på kuas produksjonsevne og renslighet.

Liggebås for storfe i løsdrift
Båsene kan enkelt settes inn i eksisterende betonggulv

Våre mest brukte liggebåser er:

Melkeku og kjøttfe:
  • Relax, stolpefri liggebås.
  • Kondor, stolpefri liggebås.
  • US BLS, skiller som festes rett på stolper.
  • US Click, skiller som festes på tverrør.
Ungdyr og kalv
  • US Click og Euro Click. Skillene festes på tverrør. 

Last ned katalogen fra Jourdain


    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner