søk

Nyhet! ColoQuick

ColoQuick er et konsept som omhandler en produktgruppe som sikrer og forenkler bruk av den beste råmelken til kalvene første fôring etter fødsel.

Vi vet at en nyfødt kalv er helt avhengig av råmelk for å ha motstand (antistoffer) mot sjukdom/smittepress. For at kalven skal være best mulig rustet og gjennom dette få en best mulig start på livet, er det helt avgjørende at den får god og rikelig med råmelk i løpet av kort tid etter fødsel. Når det gjelder råmelkskvaliteten vil den variere betydelig fra ku til ku. En kalv som får dårlig råmelk vil raskt tape seg og kan i verste fall bli sjuk. En kalv som får en dårlig start på livet vil bli påvirket av dette gjennom hele sitt produktive liv. Forsøk har vist at litt for dårlig råmjølktilførsel (3 liter istedenfor 4 liter) første målet vil påvirke kua sin mjølkeproduksjon første laktasjon på 500 – 1000 liter. Denne forskjellen vi forsterkes og vedvarer de neste laktasjonene av kuas liv. Dette vil på lik linje påvirke oksekalvens helse og tilvekstevne.

Dette er hovedårsaken til at det er viktig å sette søkelyset på råmelkskvalitet, og riktig bruk slik at vi har så friske og produktive dyr som mulig i besetningen.

Med dette konseptet sikrer vi at kalven får den beste råmelka, noe som sikrer et godt immunforsvar og en frisk og rask kalv. Dette vil på sikt gi gode kyr som produserer godt. Det er også med på å sikre god hygiene på melka, en rask og riktig opptining som ikke forringer de sårbare antistoffene i melka. Ett sånn konsept vil gjøre det enkelt å følge de beste rutiner som sikrer kalven best forutsetning for å holde seg frisk og bli ei god melkeku i framtida, samtidig med at du som bonde sparer tid. Forenkler arbeidsoppgavene gjennom faste og gode rutiner.ColoQuick konseptet sikrer gode rutiner og friske kalver!

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon, tilbud eller bare en uforpliktende prat. Klikk på avdelingen som er nærmest der du bor, så ser du alle våre kontaktpersoner.

Anders Bergum
Fagansvarlig kjøttfe
anders@nullfjossystemer.no
907 20 794

John Gunnar Lien
Storfe, Hedmark
john@nullfjossystemer.no
994 43 518

Knut Evensen
Fagansvarlig sau
knut@nullfjossystemer.no
905 75 919

Lars Ola Johnsen
Sau og storfe, Østerdalen
larsola@nullfjossystemer.no
917 00 276

Kjetil Lien
Smart fôring
kjl@nullfjossystemer.no
415 63 763

Tore Krogsveen
Småfe og kjøttfe
tore@nullfjossystemer.no
452 01 846

Tormod Evensen
Storfe, Oppland
tormod@nullfjossystemer.no
951 02 302

Håvard Dehlie
Salg fjørfe
havard@nullfjossystemer.no
476 77 882

Bård Tore Berntsen
Sau og kjøttfe
bard@nullfjossystemer.no
901 62 935

Bjørn Åge Fjeset
Gris og fiskeoppdrett
fjeset@nullfjossystemer.no
950 88 849

Eivind Baustad
Lager/Service Sømna
eivind@nullfjossystemer.no
952 04 216

Glenn Peter Knædal
Småfe og storfe, Troms
glenn@nullfjossystemer.no
479 09 422

Jørn Elnes
Storfe og gris
jorn@nullfjossystemer.no
915 92 927

May Rita Olsen
Prosjektleder
may@nullfjossystemer.no
477 60 252

Ole Kristian Haraldsvik
Storfe Helgeland
ole@nullfjossystemer.no
917 64 488

Øystein Brostrøm
Deler/lager
oystein@nullfjossystemer.no
971 64 879

Tommy Lystad
Fagsjef fjørfe
tommy@nullfjossystemer.no
958 10 310

Liv Hege Berntsen
Prosjektleder
liv@nullfjossystemer.no
909 60 423

Ole Otto Grønning
Deler/lager
gronning@nullfjossystemer.no
954 57 620

Kristoffer Skavhaug
Storfe, Troms
kristoffer@nullfjossystemer.no
900 67 756

Andrea Murvold
Fagkonsulent storfe
andrea@nullfjossystemer.no
993 79 906

Sigbjørn Kirkeeide
Salg storfe og småfe, daglig leder
sigbjorn@nullfjossystemer.no
995 60 810

Knut Børve
Salg storfe og småfe
borve@nullfjossystemer.no
458 66 612

Roar Ole Husetuft
Salg storfè og småfè
roar@nullfjossystemer.no
917 55 586

Ivar Mellemstrand
Småfe, ungdyr og ammeku
ivar@nullfjossystemer.no
901 55 362

Ruben Prestegård Lende
Storfe, småfe og gris Rogaland og Vest-Agder
ruben@nullfjossystemer.no
404 73 278

Kjetil Slettebø
PERMISJON – Storfe
slettebo@nullfjossystemer.no
900 78 146

Tom Inge Horpestad
Storfe
tom@nullfjossystemer.no
483 07 210

Kjetil Olsen
Storfe, småfe og gris Nord-Rogaland og Hordaland
kjetil@nullfjossystemer.no
994 46 840

Knut Børve
Storfe, småfe og gris Nord-Rogaland og Hordaland
borve@nullfjossystemer.no
458 66 612

Ovar Heine Njærheim
Prosjektleder og salg fjørfe
ovarnet@nullonline.no
917 07 337

Per Olav Hunskaar
Storfe
perolav@nullfjossystemer.no
900 79 029

Tore Krogsveen
Småfe og kjøttfe
tore@nullfjossystemer.no
452 01 846

Trygve Bore
Storfe og gris
trygve@nullfjossystemer.no
469 32 990

Sivert Johnsen
Storfe og gris
johnsen@nullfjossystemer.no
481 15 565

May Helen Gryte
Selger gris og fjørfe
mayh@nullfjossystemer.no
952 43 168

Roy Magne Storholm
Salg
roy@nullfjossystemer.no
918 98 684

Per Tore Bratberg
Salg/prosjektleder
Nord-Trøndelag og Nord-Norge
pertore@nullfjossystemer.no
952 00 858

Paul Waadal
paul@nullfjossystemer.no
901 26 195

Runar Granskogen
Selger
runar@nullfjossystemer.no
485 04 000

Er du usikker på hvem du skal kontakte?
Send e-post til post@nullfjossystemer.no eller benytt skjemaet.


Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet under, så blir du kontaktet innen kort tid.

Bli kontaktet