Ring 02634

Vi søker Lely servicetekniker Fosen

Vår markedsandel og oppdragsmengde er økende, og vi søker Lely servicetekniker Fosen.

Vi søker Lely servicetekniker Fosen

Publisert:

Jobben vil bestå i service på Lely melkerobot og øvrige Lely produkter.

Jobben innbefatter vaktordning.     

Det er ønskelig med utdannelse/bakgrunn fra automasjon, elektro eller landbruksmekanikk. Erfaring fra husdyrproduksjon vil være en fordel. 

Det er ønskelig at søkere er bosatt i området Fosen.

Opplæring vil bli gitt gjennom Lely Academy.   

Vi tilbyr gode lønnsvilkår, gode forsikringsordninger, firmabilordning, fri telefon og alle elektroniske hjelpemidler. 

Send en kortfattet søknad og CV på e-post med emne «Servicetekniker 2021» til larsl@nullfjossystemer.no innen 31.05.2021 

For ytterligere informasjon ring Lars Landrø, tlf. 476 44 274 eller Odd Åge Skage, tlf. 944 97 874.

    Kontakt oss