søk

Fjøssystemer NordVest AS

Øyane 12
6770 Nordfjordeid

(+47) 57 86 25 05 – nordvest@nullfjossystemer.no

Fjøssystemer NordVest dekker nordre del av Hordaland, Sogn og Fjordane samt Sunnmøre.

Vi er også salgsrepresentant for Melketeknikk NordVest (Lely Center Eid) på Lely produkter.

Sigbjørn Kirkeeide
Salg storfe og småfe, daglig leder
sigbjorn@nullfjossystemer.no
995 60 810

Roar Ole Husetuft
Salg storfè og småfè
roar@nullfjossystemer.no
917 55 586

Knut Fenne
Montør/mekaniker
(ikkje Lelyprodukt)
nordvest@nullfjossystemer.no
928 55 704