søk

Fjøssystemer i Nord-Norge

Glenn Knædal
Selger sau
glenn@nullfjossystemer.no
479 09 422

Adresse:
Åknes
8484 Risøyhamn

Halle André Løkeland
Storfe
halle@nullfjossystemer.no
977 39 795

Adresse:
8907 Brønnøysund

Kristoffer Skavhaug
Selger storfe
kristoffer@nullfjossystemer.no
900 67 756

Adresse:
Klatran
9417 Sørvik

Bjørn Åge Fjeset
Gris
fjeset@nullfjossystemer.no
950 88 849

Adresse:
7714 Steinkjer

Glenn Knædal
Selger sau
glenn@nullfjossystemer.no
479 09 422

Kristoffer Skavhaug
Selger storfe
kristoffer@nullfjossystemer.no
900 67 756

Kjetil Olsen
Produktansvarlig FS alle avdelinger
kjetil@nullfjossystemer.no
994 46 840