Ring 02634

Comfort fødebinge til gris

Den nye fødebingen er utviklet med tanke på å stimulere purkas morsadferd, redusere spedgristap, forebygge beinproblemer, redusere bogsår og øke liggekomforten. Bingen er et resultat av samarbeid mellom Fjøssystemer og UMB.

Comfort fødebinge til gris

Bingen er delt i et aktivitetsområde og et redeområde.

Aktivitetsområde:
 • Gjødselareal
 • Fôringsautomat
 • Vanntilgang
 • Kontakt med andre griser
Redeområde:
 • Gummimadrass 
 • Varmesløyfer i gulv
 • Høyhekk for redebygging og grovfôr
 • Verneplate for smågrisbeskyttelse

  Kontakt oss

  Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner