Ring 02634

Smart fôring

Det å velge ny fôringslinje i fjøset er en viktig beslutning. Riktig tildeling av grovfôr og kraftfôr til de ulike dyregruppene, optimalisering av fôropptak og effektiv utnyttelse av fôret, er avgjørende for god produksjonsøkonomi.

Ta kontakt med oss for en fôringsprat!

    Kontakt oss